Biblioteka PHP

Serwis poświęcony programowaniu w PHP z wykorzystaniem frameworka Code Igniter oraz narzędzi jak XDebug.

XAJAX

Opis biblioteki ułatwiające korzystanie z AJAXa w aplikacjach PHP dzięki przeniesieniu części logiki z kodu JavaScript na kod PHP

PHP 5.3.0 wydane

Wydano pierwszą stabilną wersję PHP 5.3. Nowa wersja wnosi sporo zmian do języka. Dodano funkcje lambda, przestrzenie nazw, kontrowersyjne goto, nowe rozszerzenia (ext/phar, ext/intl, ext/fileinfo, ext/sqlite3, ext/enchant), oraz wiele poprawek.

RoadSend PHP

Opis niezależnej implementacji PHP umożliwiającej kompilację PHP do kodu maszynowego.

Przegląd rozszerzeń z PECL

Przegląd binarnych rozszerzeń do PHP takich jak pecl-memcache do keszowania danych w RAM, pecl-bbcode do tworzenia parserów BBCode, pecl-crack do sprawdzania siły haseł, pecl-geoip do lokalizacji geograficznej adresów IP, czy pecl-statgrab do pobierania informacji o zasobach systemowych.

punFramework

Dokumentacja i opis frameworka punFramework zintegrowane ze skryptem forum dyskusyjnego punBB/FluxBB

Kategorie

Strony