punFramework

Dokumentacja i opis frameworka punFramework zintegrowane ze skryptem forum dyskusyjnego punBB/FluxBB

punFramework to mój autorski mini framework stworzony dla fluxBB/punBB 1.3 i wykorzystujący bazowe komponenty tego forum.
punFramework to prosty framework MVC wymagający PHP5 i umożliwiający tworzenie aplikacji wbudowanych w forum punBB. Nie rozszerza ani nie modyfikuje samego forum - pozwala na tworzenie "dodatkowych" aplikacji.
  • Instalacja punFramework - Instalacja frameworka i forum punBB oraz opis poszczególnych elementów frameworka
  • Budowa punFramework - Co to jest punFramework i jak z tego korzystać by tworzyć dynamiczne strony silnie zintegrowane z forum dyskusyjnym punBB/FluxBB

punBB czy fluxBB

fluxBB to fork punBB, a w przypadku wersji 1.3 wygląda na to iż oba skrypty będą identyczne. Obecnie "punFramework" testowany był tylko pod fluxBB Beta 2.

Kategorie

Strony