PHP w Akcji

Tworzenie aplikacji internetowych w PHP. Przegląd ciekawych technologii i rozwiązań

Niniejszy dział opisuje zaawansowane rozwiązania dostępne w PHP, a także różne przydatne biblioteki i skrypty, które można wykorzystać w naszych aplikacjach.

Warto Wiedzieć

 • Luki bezpieczeństwa w skryptach PHP - Artykuł opisujący najczęściej występujące luki w bezpieczeństwie skryptów napisanych w PHP jak - XSS polegające na wstrzykiwaniu kodu JS, czy SQL injection polegające na modyfikowaniu zapytań SQL
 • Xdebug - profilowanie aplikacji PHP - Profilowanie i debugowanie aplikacji PHP z wykorzystaniem XDebug i KCachegrind
 • Profilowanie kodu PHP za pomocą XHProf - Opis rozszerzenia XHProf do profilowania zużycia RAMu, czasu procesora i czasu wykonywania się kodu PHP
 • PHP i Memcached - Wykorzystanie keszowania danych w pamięci RAM za pomocą Memcached w PHP. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane do optymalizacji aplikacji internetowych poddanych dużemu obciążeniu
 • Przegląd rozszerzeń z PECL - Przegląd binarnych rozszerzeń do PHP takich jak pecl-memcache do keszowania danych w RAM, pecl-bbcode do tworzenia parserów BBCode, pecl-crack do sprawdzania siły haseł, pecl-geoip do lokalizacji geograficznej adresów IP, czy pecl-statgrab do pobierania i
 • Moje klasy na phpclasses.org - Przegląd moich klas PHP umieszczonych na phpclasses.org i dostępnych do wykorzystania w dowolnych projektach
 • Python i Ruby jako alternatywa dla PHP - Co potrafi Django i Ruby on Rails - porównanie możliwości frameworków webowych napisanych w Pythonie i Ruby do frameworków napisanych w PHP i samego PHP
 • RoadSend PHP - Opis niezależnej implementacji PHP umożliwiającej kompilację PHP do kodu maszynowego.

Sieć, URLe, Serwery

Ajax i JavaScript

Tekst, generowanie danych

 • Tidy - Wykorzystanie rozszerzenia Tidy do korekcji kodu X/HTML tak by był czytelny i zgodny z daną specyfikacją. Obsługa tidy w PHP dostępna jest poprzez dodatkowe binarne rozszerzenie
 • GeSHI - Opis klasy do kolorowania składni wielu języków programowania
 • Generowanie arkuszy MS Excela w PHP - Jak generować pliki MS Excel za pomocą klasy Spreadsheet_Excel_Writer
 • PHP Markdown - Opis funkcji parsującej zwykły tekst zawierający proste wizualne formatowanie za pomocą znaków na odpowiadający mu kod HTML
 • Smarty - Opis systemu szablonów Smarty powszechnie stosowanego w skryptach i aplikacjach napisanych w PHP. Artykuł opisuje instalację i wykorzystanie szablonów na bazie prostego przykładu
 • Xdiff - Opis rozszerzenia PHP do generowania zestawień różnic z dwóch plików/tekstów (DIFF) stosowanych do np. porównywania zmian w kodzie, czy artykułach na wiki

Frameworki, komponenty

 • Wprowadzenie do ezComponents - Przegląd pakietu klas ezComponents i ich możliwości oraz sposobu wykorzystania we własnych projektach i skryptach PHP

Kategorie

Strony