Podstawy PHP

Kurs podstaw PHP - opis składni, podstawowych funkcji i komponentów języka, zbiór kursów i przykładów opisujących programowanie z wykorzystaniem PHP

Niniejszy rozdział zawiera artykuły wprowadzające w świat programowania w PHP opisując składnię i podstawowe komponenty języka.
Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikację treści artykułów z działu "Podstawy PHP" zgodnie z zasadami Licencji GNU Wolnej Dokumentacji (GNU Free Documentation License) w wersji 1.2 lub dowolnej późniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation; bez Sekcji Niezmiennych, Tekstu na Przedniej Okładce i bez Tekstu na Tylnej Okładce. Kopia tekstu licencji znajduje się na stronie GNU Free Documentation License.
Część artykułów bazuje na kursie PHP na Wikibooks.

Podstawy

 • Co to jest PHP? - Co to jest, do czego służy i jak wygląda PHP - artykuł opisujący historię i koncepcję PHP do tworzenia dynamicznych stron internetowych
 • XAMPP - Opis gotowego zestawu Apache + PHP + MySQL umożliwiającego postawienie środowiska deweloperskiego dla PHP pod MS Windows w przeciągu chwili.
 • Pierwszy skrypt w PHP - Artykuł opisuje najprostsze elementy języka PHP i sposoby jego wykorzystania na stronie internetowej. Od tego powinieneś rozpocząć naukę tego języka
 • Podstawy składni PHP - Opis podstawowej składni języka PHP umożliwiający rozpoczęcie nauki programowania w tym języku.
 • Instrukcje warunkowe - Opis i stosowanie instrukcji IF, SWITCH, pętli WHILE i FOR w PHP na prostych przykładach i fragmentach kodu
 • Tablice - Dodatkowe informacje o tablicach w PHP - wykorzystanie dostępnych funkcji operujących na tablicach z przykładowymi fragmentami kodu
 • Własne funkcje - Opis programowania funkcyjnego - tworzenia i wykorzystywania funkcji w kodzie PHP
 • Inne elementy składni - Opis i przykładowe fragmenty kodu stosujące wyrażenia include, require oraz stałe w PHP
 • Wyrażenia regularne - Opis wyrażeń regularnych i funkcji do ich obsługi w PHP. Artykuł opisuje funkcje ereg_* i preg_* stanowiące różne implementacje obsługi wyrażeń regularnych w PHP
 • Cookies - Opis tworzenia i wykorzystywania ciasteczek (cookies) w PHP do przetrzymywania prostych danych w przeglądarce użytkownika
 • Operacje na łańcuchach - Opis łańcuchów tekstowych w PHP i funkcji służących do operowania na nich - przycinania, zmiany zawartości, enkodowania i dekodowania
 • Gettext w PHP - Jak zastosować gettext do stworzenia wielojęzycznej strony

Obsługa danych

 • Obsługa plików w PHP - Operacje odczytu/zapisu, pobieranie informacji o plikach
 • Formularze i Adresy - Obsługa danych z formularzy i adresów URL w PHP - przesyłanych poprzez HTTP GET i POST
 • Wysyłanie pliku na serwer - Opis implementacji przesyłania i zapisu plików na serwerze za pomocą formularza i kodu PHP. Artykuł porusza także kwestie bezpieczeństwa przesyłania np. plików graficznych
 • Funkcje DBA - Opis funkcji dba obsługującymi plikowe bazy danych

Programowanie obiektowe

 • Wyjątki
 • Iteratory - Artykuł opisuje listowanie katalogów, parsowanie XML i inne operacje możliwe do wykonania za pomocą iteratorów wprowadzonych w PHP5
 • Metody magiczne - Opis i obsługa metod magicznych w klasach PHP5 do operowania na obiektach i wartościach klas
 • simpleXML - Opis rozszerzenia SimpleXML do parsowania i odczytywania danych zapisanych w dokumentach XML. Artykuł zawiera przykładowe fragmenty kodu operujące na prostym dokumencie XML

Sieć

 • Uwierzytelnianie HTTP - Prosty system autoryzacji użytkowników oparty o uwierzytelnianie HTTP obsługiwane przez serwery takie jak Apache.
 • IMAP i konta pocztowe POP3 - Jak za pomocą protokołu IMAP połączyć się z naszą pocztą

Bazy Danych

 • Wprowadzenie do baz danych - Obsługa i wykorzystanie baz danych w PHP do przetrzymywania i operowania na danych aplikacji internetowej. Artykuł opisuje podstawowe terminy związane z bazami danych oraz dostępem do nich w PHP
 • Podstawy języka SQL - Poznajemy język SQL bazy MySQL tworząc tabele, jak i dodając, usuwając i modyfikując wiersze dodawane do tych tabel
 • Pobieranie rekordów - Opis składni, operatorów i możliwości zapytań SELECT pobierających i przetwarzających dane zapisane w bazie danych.

MySQL

 • Rozszerzenie MySQLi - Obiektowa obsługa bazy danych MySQL poprzez rozszerzenie MySQLi wprowadzone w PHP5 jako zastępstwo przestarzałych funkcji mysql_*

SQLite

PostgreSQL

 • PostgreSQL i PHP - Opis funkcji PHP umożliwiających połączenie się i wykonywanie zapytań SQL na serwerze baz danych PostgreSQL

Firebird

 • Firebird - Opis relacyjnej bazy danych Firebird stosowanej przez niektóre aplikacje i strony www

Grafika

Kategorie

Strony